Projekty Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie